GWP 2020…..czy będzie?

Przygotowując kolejną już 31 edycję GPW-Ursynów zostaliśmy zmrożeni informacją, że w związku z nałożeniem na Samorządy dodatkowych zobowiązań finansowych przy jednoczesnym ograniczaniu ich dochodów, Urząd Ursynów wstrzymuje dofinansowania dla wszystkich planowanych tegorocznych wydarzeń sportowych na terenie Ursynowa,  do których zalicza się Grand Prix Warszawy-URSYNÓW.

Bez wsparcia Urzędu organizacja Grand Prix 2020 jest niemożliwa.

Dlatego chcemy zwrócić się do Pana Burmistrza Ursynowa, z apelem aby mimo wszystko nie skreślał Grand Prix ze Sportowego Kalendarza Ursynowa. Bez wsparcia finansowego Urzędu, ta najstarsza cykliczna impreza biegowa w Warszawie oraz w Polsce i jedyna w Lesie Kabackim przestanie istnieć. 

Mamy nadzieję, że Apel podpisany przez liczne grono biegaczy spowoduje, że mimo wielu wydatków w innych sferach działalności Urzędu znajdzie się wsparcie dla tej sportowej imprezy.

Prosimy Biegaczy oraz osoby wspierające naszą inicjatywę o zagłosowanie za utrzymaniem Grand Prix Warszawy-Ursynów przez podpisanie poniższego apelu (link pod tekstem).

Prosimy o nieskreślanie Grand Prix Warszawy-Ursynów z kalendarza imprez sportowych wspieranych finansowo przez Urząd Ursynów.